Το Σχέδιο Δράσης του ξενοδοχείου ‘Ακρωτήρι’ για τον COVID-19

Το Ακρωτήρι, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού για την εφαρμογή νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων στα τουριστικά καταλύματα της χώρας λόγω του Covid-19, προχώρησε στην κατάρτιση Σχεδίου Δράσης και την ανάπτυξη ενός Σχεδίου για τη Διαχείριση Ύποπτου Κρούσματος εντός του ξενοδοχείου.

Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η πρόληψη εμφάνισης και η αποτελεσματική διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων για τον περιορισμό της επέκτασης στο προσωπικό και τους φιλοξενούμενους, σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Το Σχέδιο Δράσης συμμορφώνεται με τις συστάσεις του ΕΟΔΥ και θα αναθεωρείται ανάλογα με τις εξελίξεις.

Στόχος του ξενοδοχείου με το Σχέδιο Δράσης και με το Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος είναι αφενός να προστατεύσει το προσωπικό και τους φιλοξενούμενους του και αφετέρου να καθοδηγεί το προσωπικό του ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τη νόσο Covid-19.

Αρχείο καταλύματος και βιβλίο συμβάντων

– Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του καταλύματος τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο ξενοδοχείο (όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, e mail), ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.
– Υπάρχει η προβλεπόμενη προσοχή και ασφάλεια στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και ενημερώνονται όλοι οι επισκέπτες και το προσωπικό ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
– Επίσης, υπάρχει καταγραφή και ενημέρωση του βιβλίου πελατών και συμβάντων.

Εργαζόμενοι

Τόσο ο συντονιστής όσο και ο υπεύθυνος υποδοχής/ καθαριότητας έχουν λάβει τηλεκπαίδευση από το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης – περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό από το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, με έλεγχο γνώσεων υπό τη μορφή κουίζ, συνολικής διάρκειας 5 ωρών, καθώς και το ειδικό σήμα πιστοποίησης ότι τηρούνται τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.

Επίσης, ενημερώθηκαν και ακολούθησαν τα βήματα που περιγράφονται στην οδηγία: «ESGLI Guidance for managing Legionella in building water systems during the COVID-19 pandemic».

Το προσωπικό του ξενοδοχείου συμμορφώνεται αυστηρά με τα βασικά προστατευτικά μέτρα κατά του Covid-19. Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι πρέπει να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής:

– Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, οπωσδήποτε πριν και μετά την επαφή με χρήματα ή αντικείμενα πελατών, πριν το φαγητό, πριν και μετά το διάλειμμα εργασίας, μετά από επίσκεψη στην τουαλέτα και προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων. Εναλλακτικά, χρήση αντισηπτικών με βάση την αλκοόλη με περιεκτικότητα τουλάχιστον 60% αιθυλικής αλκοόλης ή 70% ισοπροπυλικής αλκοόλης.
– Κάλυψη της μύτης και του στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντιλο / εναλλακτικά εάν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, κάλυψη στόματος με το μέσα μέρος του αγκώνα.
– Απόρριψη χαρτομάντιλων ή άλλων υλικών ατομικής υγιεινής ή μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας σε κλειστό κάδο απορριμμάτων.
– Αποφυγή χειραψιών και γενικά στενής σωματικής επαφής, τήρησης απόστασης τουλάχιστον ενάμιση – δύο μέτρων από τους συναδέλφους, τους πελάτες ή τρίτους σε όλους τους χώρους εργασίας, τους χώρους του ξενοδοχείου και τους χώρους ανάπαυσης.
– Αποφυγή αγγίγματος του μπροστινού μέρους της μάσκας ή της ασπίδας προσώπου.
– Αποφυγή αγγίγματος με τα χέρια του προσώπου και πιο συγκεκριμένα, μάτια, μύτη και στόμα.
– Ενημέρωση υγειονομικού υπεύθυνου σε περίπτωση αδιαθεσίας ή συμπτωματολογίας συμβατής με λοίμωξη Covid-19 ή επαφής με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα και απομάκρυνση από το χώρο εργασίας.
– Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση αδιαθεσίας και ενημέρωση του υγειονομικού υπεύθυνου.
– Επαναφορά στο χώρο εργασίας μόνο εάν η εργαστηριακή εξέταση είναι αρνητική και μετά από 14 ημέρες μετά από στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19.

Μέτρα ατομικής υγιεινής και Μέσα Ατομικής Προστασίας

– Ενημέρωση και παρότρυνση του προσωπικού και των τρίτων για συμμόρφωση με τις ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής.
– Παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων και απαιτούμενων υλικών στους εργαζομένους και τοποθέτηση κατάλληλων μηχανισμών για αντισηψία των χεριών στις εισόδους / εξόδους και στους κοινόχρηστους χώρους του καταλύματος.
– Παροχή στο προσωπικό των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας.
– Επίβλεψη της επάρκειας των αποθεμάτων Μέσων Ατομικής Προστασίας.
– Εκπαίδευση του προσωπικού για την ασφαλή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας και επίβλεψη της ορθής χρήσης τους.
– Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού για το σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος COVID-19.
– Επίβλεψη της προσέλευσης τρίτων (π.χ. πελατών, συνεργατών, διανομέων, κ.λπ.) στο χώρο του καταλύματος και ενημέρωσή τους ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, να εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων και να γίνεται χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας.
– Συνεχής ενημέρωση του προσωπικού για την ατομική υγιεινή και τα προληπτικά μέτρα σε όλους τους χώρους.
– Εκπαίδευση στις απαιτούμενες ενέργειες των εργαζομένων σε περίπτωση ανάπτυξης ύποπτων συμπτωμάτων, όπως είναι η άμεση ενημέρωση του υγειονομικού υπεύθυνου και της Διοίκησης για την πρόληψη της διασποράς του Covid-19 και η προβλεπόμενη απομόνωση.
– Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό.
– Απόρριψη μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας σε κλειστό κάδο απορριμμάτων.
– Αποφυγή χειραψιών και γενικά στενής σωματικής επαφής, τήρησης απόστασης τουλάχιστον δύο μέτρων από τους συναδέλφους, τους πελάτες ή τρίτους σε όλους τους χώρους εργασίας, τους χώρους του ξενοδοχείου και τους χώρους ανάπαυσης.

Υπηρεσία υποδοχής

– Το προσωπικό λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής (πλύσιμο χεριών), κρατά αποστάσεις τουλάχιστον ενός μέτρου από τους πελάτες (αποφυγή χειραψιών κ.τλ.) και ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής.
– Όταν ζητείται, υπάρχει δυνατότητα:
*ενημέρωσης επισκεπτών για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών
*παροχής χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, νοσοκομεία αναφοράς για COVID-19 και φαρμακεία στην περιοχή και
*παροχής Μέσων Ατομικής Προστασίας.
– Ειδικός εξοπλισμός (medical kit) για την περίπτωση εμφάνισης περιστατικού, όπως γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser.
– Το προσωπικό μπορεί να αναγνωρίζει συμπτώματα πελατών και το αναφέρει άμεσα στον υγειονομικό υπεύθυνο.
– Υπάρχει αντισηπτικό για χρήση από τον πελάτη στην υποδοχή.
– Τακτική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχής.
– Κατάλληλη διαμόρφωση της υποδοχής, προσθήκη επιδαπέδιας σήμανσης σε απόσταση δύο μέτρων όπου θα στέκεται ο πελάτης, κατάλληλη σήμανση αποστάσεων στο χώρο αναμονής, κατάλληλη διάταξη των επίπλων και ορθή διαχείριση των ατόμων που αναμένουν να εξυπηρετηθούν με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής και τη διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας.
– Αποφυγή συνωστισμού κατά το check-in/check-out, τήρηση αποστάσεων.
– Εναπόθεση κάρτας πιστωτικής σε ειδικό κουτί για χρήση από τον υπάλληλο υποδοχής. – Παροχή αντισηπτικού για απολύμανση μετά από τη χρήση.
– Ηλεκτρονική πληρωμή των δαπανών διαμονής, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων.
– Απολύμανση των key cards.και των κλειδιών.
– Διεύρυνση της περιόδου ανάμεσα σε check-in και check-out. Check-out μέχρι τις 11:00 π.μ. και check-in από τις 15:00 μ.μ.. Με τη χρονική διάρκεια που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check-in και check-out μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται, απολυμαίνεται επιμελώς και ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου.

Υπηρεσίa δωματίων

– Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης.
-Χρησιμοποιεί βιοκτόνα πιστοποιημένα υγρά για την ασφαλέστερη εργασία του προσωπικού και τη διαμονή των πελατών.
– Κατά τη χρήση των απολυμαντικών, ο χώρος είναι καλά αεριζόμενος.
– Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους ενισχύονται οι υπηρεσίες υγιεινής και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου».
– Εφαρμόζεται σχολαστικό καθάρισμα και πολύ καλός αερισμός δωματίου κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών.
– Ελέγχεται η επάρκεια εξοπλισμού ΜΑΠ προσωπικού (γάντια, μάσκες, ρόμπα, κλειστά παπούτσια κ.λπ.).
– Υπάρχει διακριτική παρακολούθηση από τη Διοίκηση πελατών με συμπτώματα για διαχείριση.
– Μη συχνός καθαρισμός δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής (αποφυγή επαφής προσωπικού καθαριότητας με πιθανό κρούσμα και περαιτέρω μετάδοση).
– Καταργείται η καθημερινή αλλαγή ιματισμού, πετσετών. Ο πελάτης εξυπηρετείται μόνο κατόπιν αιτήματος κατά την άφιξή του.
– Για τις αναχωρήσεις εφαρμόζεται σχολαστική απολύμανση στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου.
– Απομακρύνονται τα διακοσμητικά αντικείμενα (μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα κ.λπ.).
– Απομακρύνονται κοινόχρηστα αντικείμενα πολλαπλής χρήσης όπως μενού, περιοδικά, κ.λπ.
– Άνοιγμα θυρών και παραθύρων για φυσικό αερισμό του χώρου καθημερινά.
– Ενημερώνεται ο πελάτης για το πότε και πώς καθαρίστηκε το δωμάτιο.

Κοινόχρηστοι χώροι

Στους κοινόχρηστους χώρους περιλαμβάνονται lobby, καθιστικά, υπαίθρια καθιστικά εφαρμόζονται τα εξής μέτρα:

– Καλός αερισμός των κοινόχρηστων χώρων.
– Τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων (σταθερές ή μη συσκευές) για την ξηρή αντισηψία των χεριών.
– Τοποθέτηση απολυμαντικών στις εισόδους και σύσταση για χρήση κατά την είσοδο και έξοδο. Συχνή καθαριότητα ανελκυστήρων με έμφαση σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά.
– Σήμανση για υπενθύμιση στους πελάτες να τηρούν σωματικές αποστάσεις.
– Απομάκρυνση διακοσμητικών αντικειμένων και κοινόχρηστων αντικειμένων πολλαπλής χρήσης .
– Καθαρισμός και απολύμανση όλων των επιφανειών.
– Σήμανση εντός των αποχωρητηρίων για τον περιορισμό της μετάδοσης μέσω του αέρα .

Κλιματισμός και αερισμός χώρων

– Αποφυγή της επανακυκλοφορίας του αέρα.
– Εξασφάλιση επαρκούς αερισμού όλων των χώρων με εξωτερικό αέρα.
– Οι μονάδες οικιακού τύπου (split units) όπου είναι εφικτό τίθενται εκτός λειτουργίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24/7 με παράλληλη λειτουργία του φυσικού αερισμού.
– Η αντικατάσταση των φίλτρων για τις ΚΚΜ και τις μονάδες οικιακού τύπου (split units) θα γίνεται σύμφωνα με την προγραμματισμένη συντήρηση και οι εργασίες θα εκτελούνται με χρήση και λήψη όλων των προστατευτικών μέτρων (μέσων ατομικής προστασίας, αερισμός χώρου, ασφαλής αποκομιδή των φίλτρων που αντικαθίστανται) συμπεριλαμβανομένης και της αναπνευστικής προστασίας.

Περιβαλλοντικά μέτρα

Τα περιβαλλοντικά μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του ιού περιλαμβάνουν τα εξής:

– Επαρκής αερισμός των εργασιακών χώρων και τακτική συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού – κλιματισμού.
– Τακτικός καθαρισμός με απορρυπαντικά ή απολυμαντικά των επιφανειών των χώρων εργασίας, των κοινόχρηστων χώρων, του εξοπλισμού εργασίας.
– Απολύμανση, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, χώρων όπου έχει εντοπιστεί πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19.
– Διάθεση και τοποθέτηση σκεπαστών κάδων απορριμμάτων, όπου απορρίπτονται αμέσως μετά τη χρήση τους τα Μέσα Ατομικής Προστασίας μιας χρήσης ή άλλα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας, καθώς και είδη προσωπικής υγιεινής.
– Συχνός καθαρισμός των ενδυμάτων εργασίας και των συνήθων μέσων ατομικής προστασίας που χορηγούνται, καθώς και ασφαλής αποθήκευσή τους.

Σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος Covid-19

Εάν ένας επισκέπτης πληροί τα κριτήρια του ορισμού κρούσματος Covid-19, εφαρμόζονται τα παρακάτω:

– Ο υγειονομικός υπεύθυνος του ξενοδοχείου επικοινωνεί άμεσα με τον ΕΟΔΥ για δήλωση του ύποπτου κρούσματος και οδηγίες αντιμετώπισής του.
– Συνιστάται στο ύποπτο κρούσμα να παραμείνει στο δωμάτιό του με την πόρτα του δωματίου κλειστή.
– Σε ασθενή, που εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (βήχα, φτέρνισμα, καταρροή), χορηγούνται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντιλα.
– Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει, χορηγείται στο συνοδό απλή χειρουργική μάσκα και του συστήνεται να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του ασθενή και οπωσδήποτε πριν ο συνοδός αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει.
– Αποφεύγεται η είσοδος στο δωμάτιο του ασθενούς, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος. Αν παρουσιαστεί ανάγκη, ένα μέλος του προσωπικού του ξενοδοχείου ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με τυχόν ύποπτο κρούσμα.
– Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός απορρίπτεται σε σκεπαστό κάδο απορριμμάτων και δεν ξαναχρησιμοποιείται.
– Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού ακολουθεί πλύσιμο χεριών.
– Η Διοίκηση λαμβάνει μέριμνα, ώστε να υπάρχει άμεσα προσβάσιμο στο προσωπικό του ξενοδοχείου επαρκές αναλώσιμο υλικό για την πρόληψη των λοιμώξεων: σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα καθαρισμού χεριών, χαρτομάντιλα, απλές χειρουργικές μάσκες, γάντια μιας χρήσης, θερμόμετρα, σακούλες απορριμμάτων, υγρά καθαρισμού επιφανειών.
– Καθαριότητα και απολύμανση δωματίου ασθενούς
– Καλός καθαρισμός των επιφανειών, που αγγίζει συχνά ο ασθενής, ιδίως αν οι επιφάνειες είναι λερωμένες με βιολογικά υγρά.
– Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης.
– Μετά την αφαίρεση των γαντιών ακολουθεί καλό πλύσιμο χεριών.
– Οι υφασμάτινες επιφάνειες καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία > 70°).

Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα, εφαρμόζονται τα παρακάτω:

– Ο υγειονομικός υπεύθυνος του ξενοδοχείου επικοινωνεί άμεσα με τον ΕΟΔΥ για δήλωση του ύποπτου κρούσματος και οδηγίες αντιμετώπισής του.
– Συνιστάται στο ύποπτο κρούσμα να παραμείνει σε συγκεκριμένο χώρο με την πόρτα κλειστή.
– Σε ασθενή, που εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού χορηγούνται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντιλα.
– Γίνεται έρευνα για πιθανή έκθεση άλλων εργαζομένων ή πελατών και ζητείται να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
– Γίνεται απολύμανση όλων των επιφανειών με έμφαση στους χώρους εργασίας και στον εξοπλισμό που χρησιμοποίησε το πιθανό κρούσμα.

Tagged: Tags