Τιμές δωματίων

Οι τιμές μας για το 2024

28/05 - 30/06:
Οικονομικό δίκλινο 50 €  -  Δίκλινο δωμάτιο 70 €   -  Τρίκλινο 80 €
01/07 - 19/07:
Οικονομικό δίκλινο 60 €  -  Δίκλινο δωμάτιο 80 €   -  Τρίκλινο 90 €
20/07 - 31/8
Οικονομικό δίκλινο 60 € - Δίκλινο δωμάτιο 90 €  - Τρίκλινο 100 €
01/09 - 20/09:
Οικονομικό δίκλινο 50 €  -  Δίκλινο δωμάτιο 70 €   -  Τρίκλινο 80 €